Succesvol seminar SOLAR IN ARCHITECTUUR

1024 775 Thom Kuipers

Tijdens het seminar SOLAR IN ARCHITECTUUR werd in Eindhoven de eerste stap gezet in een voor BIPV belangrijk proces: het slaan van een brug tussen ontwerpers en industrie.

Op woensdag 11 november heeft het seminar “Solar in Architecture: between push and pull in buildings and environment” plaatsgevonden bij Brainport Development in Eindhoven. Onder andere Wiep Folkerts (director SEAC), Linda van den Hurk en Irma van Roest (consultants Berenschot), Wim van de Wall en Thom Kuipers (ZigZagSolar) en Gerard de Leede (Heijmans, CTO) spraken over uiteenlopende perspectieven met informatie over huidige en nieuwe technieken in het licht van de huidige marktomstandigheden.

De gegeven presentaties en ruimte voor discussies werden goed benut: direct vanaf het begin werd een stevige toon gebruikt voor het communiceren van de persoonlijke visies van verschillende deelnemers over het huidige proces van de Push van de industrie naar en de Pull van de ontwerper.

“We zitten hier niet omdat het moet, maar omdat het MOET!” – Harrie van Helmond

Daarbij bleek al snel dat er bij de ontwerpers een sterke vraag naar meer diversiteit en mogelijkheden in producten ligt. De vraag van de markt en de ontwerper wordt door de industrie te weinig gehoord, aldus aanwezige architecten. Volgens Gerard de Leede (CTO, Heijmans) zijn die geluiden echter te eenzijdig en ligt het een stuk genuanceerder.

“Er bestaat een constante kritische houding naar de fraaiheid van zonnepanelen, terwijl er wel degelijk veel verschillende kleuren en vormvrijheid mogelijk zijn. Dat er uiteindelijk wordt gekozen voor goedkopere toepassingen en dito uitstraling, wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan wil om meer te investeren in mooie producten en niet door de mogelijkheden van solar-producten.” – Gerard de Leede

Thijs Timmers wist de onderhuidse frustratie bij ontwerpers subtiel te verwoorden en stelde dat het vooral te maken heeft met de wil om te luisteren.

“Het begint met luisteren. Er wordt niet geluisterd naar de vraag van de markt” – Thijs Timmers

Zo werd de vergelijking opgeworpen van het ontwikkelen van 3 legosteentjes in bijvoorbeeld wit, zwart en grijs. Het beeld bestaat dat er van de ontwerper wordt verwacht dat hij een perfect geintegreerd en prachtig ontwerp creeert, maar tegelijkertijd heeft diezelfde ontwerper maar keuze uit 3 mogelijkheden.

“De industrie maakt lelijke dingen gebaseerd op terugverdientijd, zonder daarbij degene die ze moeten implementeren te betrekken” – Harold van de Ven

De reacties en discussies laten zien dat er nog een wereld te winnen is in de afstand tussen ontwerper en product-ontwikkelaar. De aanwezige sprekers en ontwerpers spraken unaniem uit het dialoog dolgraag te blijven voeren en erkennen dat de waarde van zonne-energie, en specifiek BIPV, onmisbaar is.

Op de hoogte blijven, meer informatie over het seminar  ontvangen of weten wat er gepresenteerd werd? Neem contact op met Thom Kuipers van ZigZagSolar (thom.kuipers@zigzagsolar.com).